Introduktion:
I LeadPilot kan användare kategorisera sina leads eller kontakter i specifika grupper för mer riktad kommunikation. Det kan hända att du behöver ta bort ett segment. Den här artikeln kommer att guida dig genom processen.

Möjliga skäl till att ta bort ett segment:

  1. Segmentet är inte längre relevant eller behövs.
  2. Du har av misstag skapat ett dubbelt segment.
  3. Du vill omorganisera dina segment för bättre hantering.

Steg-för-steg-guide om hur man tar bort ett segment:

  1. Navigera till det önskade segmentet du vill ta bort.
  2. Klicka på alternativet "Inställningar".
  3. På den första raden, bredvid statustogglen, hittar du en "Radera"-knapp.
  4. Klicka på "Radera"-knappen för att ta bort segmentet.

Tips

Raderade segment finns kvar under "Segmentarkiv" om du vill få tillbaka dom senare.

Ytterligare hjälpalternativ:
Om du stöter på några utmaningar eller osäkerheter när du försöker ta bort ett segment, vänligen hänvisa till vår omfattande FAQ-sektion eller kontakta vårt supportteam för personlig hjälp.

Kom ihåg att det alltid är en bra idé att granska dina segment regelbundet för att säkerställa att de överensstämmer med dina nuvarande affärsbehov och strategier. Lycka till med segmenteringen!

Redo att prova?

Kom igång utan kostnad - vi bjuder på nya kontakter.