Vi förklarar vad som kan orsaka en automatisk inaktivering av dina segment.

Det finns några fall som kan resultera i att vi automatiskt inaktiverar dina segment. I samtliga fall gör vi det för din säkerhet så snart vi upptäcker något, samt meddelar dig med ett mail om vad som skett.

  • E-postkontot har kopplat ifrån: Detta kan ske av olika anledningar, och vi inaktiverar segmenten eftersom vi inte kan skicka e-post. Här kan du läsa mer om hur du löser detta.
  • CRM har kopplats ifrån: Eftersom vi använder CRM-kopplingen för att synka blocklistor inaktiverar vi samtliga segment när vi märker att kopplingen förlorats, så att ingen i ditt CRM kontaktas av misstag. För att lösa detta kopplar du helt enkelt ditt CRM igen under Profil > Integrationer.
  • Underhåll: Om någon av våra tekniker skulle behöva undersöka ditt segment inaktiverar vi den under tiden. Om underhållet påverkar driften meddelar vi dig alltid på förhand.
  • Obetalda fakturor: Om du har obetalda fakturor kan vi inaktivera dina segment eller ditt konto.

Redo att prova?

Kom igång utan kostnad - vi bjuder på nya kontakter.