Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2020-09-06

Tack för att du använder LeadPilot.

LeadPilot tar integritet, sekretess och säkerhet på allvar. Vi respekterar och skyddar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy (hädanefter “Policy”) förklarar hur vi samlar in, delar och använder personuppgifter som vi erhåller genom nyttjandet av vår hemsida på https://leadpilot.com (hädanefter “Hemsidan) och vår app på https://app.leadpilot.com (hädanefter “Appen”) samt produkterna tjänsterna vi tillhandahåller genom dessa medier (gemensamt benämnda “Tjänster”).

Appen är en webbplattform som hittar och kontaktar potentiella leads automatiskt med artificiell intelligens i kombination med dagsfärsk företagsdata. Notera att i denna Policy benämns LeadPilot AB, org. nr. 559203-9704 med termerna “LeadPilot”, ”vi” eller ”oss”. Detta innefattar inte våra partners, återförsäljare eller konsulter, om det inte är explicit angivet i den här Policyn.

Det är viktigt för oss att våra villkor och riktlinjer är tydliga och transparenta. Om du har några frågor om Policyn, vill utöva dina rättigheter gällande dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@leadpilot.com eller med kontaktinformationen i sektion 6.E.

1. Ändringar av integritetspolicyn

Från en tid till en annan kan LeadPilot komma att ändra denna Policy. Senaste revideringsdatum för Policyn anges högst upp på sidan. Alla ändringar träder i kraft omedelbart efter vi meddelat om detta på lämpligt sätt, vilket inkluderar, men är ej begränsat till, uppdatering av version på vår Hemsida eller e-post till berörda parter.

2. Nyckeltermer

Utöver de termer etablerade innan den här sektionen, har dessa termer följande betydelse:

Användare” är en person eller enhet som har registrerat ett konto som används för våra Tjänster.

Kontakt” är en person som en Användare kontaktar genom sitt användande av Tjänsterna.

Personuppgift” är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare (som beskrivet i GDPR).

"Besökare" är en person som har besöker vår Hemsida.

3. Integritet för Användare

I denna sektion refererar “du”, “dig” och böjningar av dessa ord till den Användare som är personuppgiftsägare.

A. Information vi samlar in

I samband med kontoregistrering och nyttjandet av våra Tjänster samlar vi in:
 • Kontoinformation: Den information som krävs vid registrering av konto för våra Tjänster, vilket inkluderar fullständigt namn, e-postadress, företaget där du är registrerad som användare.
 • Interaktioner: Kontinuerlig insamling av dina interaktioner relaterat till ditt användande av appen.
 • Användarinnehåll: Innehållet beskrivet i våra användarvillkor.

B. Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter används för att förse dig med våra Tjänster, förbättra din framtida användning av våra Tjänster och felsöka eventuella problem.

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att förse dig med våra Tjänster och i legitima och viktiga syften, såsom underhåll av Tjänsten, databaserade beslut om nya funktioner och lösningar, uppfyllande av våra juridiska förpliktelser och lösande av tvist.

C. Cookies och liknande spårningsteknologier

Vi använder cookies och liknande spårningsteknologier för att samla in och använda personuppgifter i marknadsanalys och för att förbättra våra tjänster. För mer information och vilka cookies vi sparar och varför, samt hur du kan kontrollera dessa, vänligen läs vår Cookies Policy.

4. Integritet för Kontakter

I denna sektion refererar “du”, “dig” och böjningar av dessa ord till den Kontakt som är personuppgiftsägare.

A. Information vi samlar in

På begäran av Användare hittar vi din information på publika källor på internet genom algoritmer eller applikationsprogrammeringsgränssnitt som tillhandahålls av tredje part. Detta omfattar:
 • Fullständigt namn
 • Företaget där du är anställd
 • Yrkestitlar
 • E-postadress kopplat till företagets domän
 • Användarnamn på sociala medier

B. Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter används av våra Användare i legitimt affärsintresse för att komma i kontakt med rätt beslutsfattare på det företag där vi identifierat dig som den beslutsfattare Användaren har störst intresse av. Syftet är att ditt företag och våra Användare ska ha möjlighet att bygga en affärsrelation som är gynnsam för båda parter. Dina personuppgifter kan granskas av Användare för att säkerhetsställa ett legitimt affärsintresse och sedan användas för att kontakta dig.

Vi lagrar dina personuppgifter temporärt i legitimt affärsintresse, på uppdrag av våra Användare. Efter ett e-postsvar, oavsett innehåll, tar vi bort alla dina personuppgifter vi har lagrade, och förhindrar all framtida kontakt från den Användaren. Vänligen meddela oss om du misstänker att en av våra Användare bryter mot sina förpliktelser som personuppgiftansvarig enligt GDPR, denna Policy eller vårt personuppgiftsbiträdesavtal.

5. Integritet för Besökare

I denna sektion refererar “du”, “dig” och böjningar av dessa ord till den Besökare som är personuppgiftsägare.

A. Information vi samlar in

Vissa delar av vår Hemsida samlar in information där du frivilligt anger personuppgifter. Exempelvis kan du ange kontaktuppgifter när du vill kontakta oss eller boka en demo.

B. Användning av personuppgifter

Vi använder och sparar dina personuppgifter att kontakta dig i legitimt affärsintresse och i det syfte som explicit angetts vid insamling av dina uppgifter.

C. Cookies och liknande spårningsteknologier

Vi använder cookies och liknande spårningsteknologier för att samla in och använda personuppgifter i marknadsanalys och för att förbättra våra tjänster. För mer information och vilka cookies vi sparar och varför, samt hur du kan kontrollera dessa, vänligen läs vår Cookies Policy.

6. Allmän information

I denna sektion refererar “du”, “dig” och böjningar av dessa ord till personuppgiftsägare, vilket omfattar Användare, Kontakter, samt Besökare.

A. Vår säkerhet

Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten hos dina personuppgifter, men ber dig observera att inget system någonsin är helt säkert. Vi har implementerat olika policyer, inklusive kryptering, samt policyer för åtkomst och lagring för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

B. Hur vi delar personuppgifter

Inga personuppgifter är offentligt tillgängliga i genom våra Tjänster. Personuppgifter delas endast med Användare på deras begäran enligt vad som är beskrivet ovan. Intern granskning av personuppgifter kan ske av LeadPilot och dess anställda (under sekretessavtal) och i felsökning- och förbättringssyften i relation till Tjänsterna. Personuppgifter granskning av en människa sker endast i dessa syften, och undviks i möjligaste mån.

Vidare delar vi personuppgifter med behörigt brottsbekämpande organ, tillsynsorgan, myndighet, domstol eller annan tredje part, då det krävs av oss av lag för att försvara dina eller någon annan persons juridiska rättigheter eller våra juridiska rättigheter.

Användares personuppgifter kan delas med våra underbiträden i de syften beskrivna i personuppgiftsbiträdesavtalet.

Vi delar aldrig uppgifter på något annat sätt än vad som är beskrivet i denna sektion och eventuellt tecknat personuppgiftsbiträdesavtal.

C. Dina rättigheter

LeadPilot respekterar dina rättigheter som personuppgiftsägare i enlighet med GDPR.

Hos LeadPilot kvarstår din rätt till åtkomst, granskning, korrigering eller uppdatering dina personuppgifter. På din begäran tar vi bort eller anonymiserar vi dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa personuppgifter, vilket inkluderar:
 • om det finns ett olöst problem med koppling till Användares konto, t.ex. utestående betalningar på ditt konto eller anspråk eller tvister som inte är lösta, lagrar vi nödvändiga personuppgifter till dess att problemet har åtgärdats;
 • om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter, lagrar vi nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning; eller
  om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, t.ex. för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten för våra användare.
 • om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, t.ex. för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten för våra användare.
Du har även rätten att neka framtida hantering av dina personuppgifter. Detta innebär att du exkluderas från alla våra Användares framtida prospektering och dina personuppgifter kommer aldrig att hanteras av oss.

Du har rätt att framföra eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Datainspektionen.

För att utöva dina rättigheter som personuppgiftsägare vänligen kontakta oss med kontaktinformationen i sektion 6.E, eller på support@leadpilot.com.

D. Överföringar utanför EU

LeadPilots Tjänster är tillgängliga globalt och kan eventuellt överföra personuppgifter till länder utanför EU. LeadPilot säkerhetsställer att sådana överföringar sker i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

E. Kontaktinformation

LeadPilot AB
info@leadpilot.com
Grindsgatan 52
118 57 Stockholm
Sverige

I enlighet med GDPR har vi utsett ett personuppgiftsombud, för din trygghet, som kan kontaktas på: dpo@leadpilot.com.
sales@leadpilot.com

Vi svarar snabbt!

08 - 520 275 60
IntegritetspolicyGDPRAnvändarvillkorCookiesVanliga frågor och svar