Om teamet

Bryter ny mark inom svensk MarTech

Med vår unika kombination av erfarenheter från både AI, kommunikation och kundbearbetning är vår ambition att leverera marknadens bästa tjänst för den optimal kundresan.

erik-felix

Stolta över enkelhet

Vi är stolta över att förbättra och förenkla vardagen för våra kunder

Alla säljare vet att jakten på den försvunna kunden är tidskrävande. Vi är stolta över att förbättra och förenkla vardagen för våra kunder. Nedan hittar du våra ledare!

Tryggt och enkelt

En plattform som skapar nya möjligheter

Lös första stegen i säljprocessen. En genomtänkt plattform och direktkontakt med vår Customer Success gör samarbetet enkelt. Du kanske inte har träffat din bästa kund än. Skapa de bästa förutsättningarna genom att börja med en första personlig kontakt.

Tappa aldrig en möjlighet mellan stolarna och bearbeta hållbart. Plattformen följer upp leads innan de svalnar för nå fram vid rätt tillfälle.

Ta vara på idéer och innovera tillsammans

På LeadPilot främjar vi en idékultur med genuin passion som grund. Tillsammans med teamet och våra kunder vidareutvecklar vi produkten och sättet vi arbetar på för att ständigt bli bättre. Vi är snabba på att agera där vi tillsammans kan vinna mark och fokuserar på att gemensamt genomföra idéer och förslag.

Våra delade erfarenheter och sammanhållning låter oss bygga framtiden inom prospektering och outreach tillsammans.

adnan2

“Tillsammans med ett passionerat team har jag möjligheten att göra verklig skillnad och ta ägandeskap över mitt arbete. Samtidigt som fokus på innovation och kreativitet ger mig möjlighet att tänka utanför boxen och förverkliga nya idéer som bidrar till min personliga tillväxt.”

Adnan Memic
Customer Success

Tillsammans skapar vi magi!

Hos LeadPilot tror vi på att tillsammans skapa en passionerad kultur för idérikedom. Vi samarbetar nära med vårt team och kunder för att ständigt förbättra vår plattform. Vi är kvicka på att agera och skapar framsteg genom gemensamma insatser. Vi bygger tillsammans framtidens sätt att prospektera och nå ut. Vår plattform erbjuder en ny dimension av möjligheter, möjliggör personliga kontakter och följer upp leads vid optimala tillfällen för att maximera dina affärsmöjligheter.

medarbetarstory-2

“Att jobba som produktansvarig på LeadPilot innebär att navigera i snabba förändringar. Varje dag innebär nya utmaningar och möjligheter att forma produkter som underlättar våra användares vardag.”

Erik Ulrikson
CPO

Från idé till verklighet

Vi är stolta över vår innovativa kultur

På LeadPilot är vi engagerade i att transformera kreativa idéer till konkreta lösningar på rekordtid. Vår snabbhet och effektivitet är en källa till stolthet - ibland blir en idé verklighet på bara en dag. Men detta är inte en process som sker isolerat. Vi värdesätter input från varje medlem av vårt team och från våra kunder. Vi tror fast på att varje röst har potential att bidra till innovation och förbättring.

Transparens är nyckeln till vår framgång. Genom att hålla våra processer öppna och inkluderande, skapar vi en miljö som uppmuntrar till dialog, samarbete och kreativa lösningar. Så, när du ser en ny funktion eller förbättring i vår plattform, vet du att det är resultatet av vårt gemensamma arbete - en idé som snabbt och effektivt har blivit till verklighet.

fabian-adnan

Kärnvärden och företagskultur

På LeadPilot driver innovation, transparens och inkludering oss. Vår opretentiösa och tillmötesgående kultur balanserar arbetsliv och fritid, och värderar roligt, givande arbete.

På LeadPilot är våra kärnvärden innovation, transparens och inkludering, vilka är drivkraften bakom allt vi gör. Vi tror starkt på att ständigt utvecklas och tänka nytt, vilket leder oss till banbrytande lösningar. Vi värdesätter öppenhet i våra processer och kommunikation, vilket bidrar till att bygga starka, förtroendefulla relationer med våra kunder och inom vårt team. Vi strävar efter att skapa en inkluderande miljö där alla röster blir hörda och respekterade.

Vår företagskultur präglas av en opretentiös atmosfär, där alla är tillmötesgående och hjälpsamma. Vi värdesätter en positiv arbetsmiljö och tror att arbete också ska vara roligt och belönande. Dessutom strävar vi efter att upprätthålla en sund balans mellan arbetsliv och fritid, eftersom vi tror att välmående medarbetare är grunden för ett framgångsrikt företag. Hos LeadPilot är du inte bara en del av ett team, du är en del av en familj som värdesätter dina bidrag och ditt välmående.

Vi vill höra från dig

Ta vara på din glöd med oss.