Vi börjar med att ta oss an den första delen i begreppet leadsgenerering, nämligen att svara på vad är leads?

Ett lead är en kontaktperson eller organisation som matchar beskrivningen av den perfekta kunden för just ditt företag dvs ett lead är en potentiell ny kund. I grund och botten är det bearbetad data som man har filtrerat och förfinat. Den enklaste beskrivningen är en person som du har fått kontaktuppgifter till och som det därför finns möjlighet för att konverteras till en kund. Läs mer om definitionen och innebörden av ordet lead här!

 

Vad menas med leadsgenerering?

Leadsgenerering är själva processen att hitta och kontakta rätt företag och beslutsfattare med ett erbjudande som de är intresserade av där målet är att lyckas stänga en ny affär. Leadsgenerering är en stor och viktig del i både B2B (business to business) marknadsföring och sälj.

 

Leadsgenerering är data

Att generera leads betyder att du samlar in data och planerar en outreach, det kan du antingen göra manuellt eller använda ett AI-verktyg som gör detta automatiskt. Men vare sig det sker manuellt eller på automatik så görs det likadant. Datan är information om dina potentiella kunder, såsom kontaktuppgifter, företagsuppgifter eller deras beteendemönster online. Du använder leadsgenerering i två olika syften beroende på om det är säljteamet eller marknadsteamet som ska få insikter och dra slutsatser utifrån datan.

 

Målgruppen ska vara i fokus

Fokusera på att bygga en process kring att bearbeta rätt leads. Det gör du genom att rikta dig till varje person som visat ditt företag någon form av intresse, det är större chans att dessa personer faktiskt konverterar.

Din prioritering när det kommer till begreppen leads och leadsgenerering är även att förstå hur mycket din målgrupp betyder i sammanhanget. Ett vanligt misstag kan vara att man marknadsför sin produkt eller tjänst till alla och inte riktar sig till personer som är i just din målgrupp och därför är en match för dig.

Exempel på att man riktar sig mot en för bred massa kan vara kampanjer där du har möjlighet att ställa in en målgrupp. Här är ett ypperligt tillfälle att nischa dina kampanjer genom att dela upp målgruppen och rikta innehållet i din annons. Förslagsvis kan man välja att kontakta eller visa sin annons för en säljchef och anpassa innehållet till vad en säljchef behöver. En säljchef lockas inte av “5 tips att öka din varumärkeskännedom” men förmodligen av “5 tips om hur du får säljteamet att stänga nya affärer”.

 

Leadsgenerering: Sälj eller marknad?

Primärt användes leadsgenerering av sälj tidigare men mer och mer så började det även användas i marknadsföringssyfte. Idag finns det företag där enbart marknadsföring-teamet använder sig av leadsgenerering och där sälj istället fokuserar på att bearbeta redan kvalificerade leads samt stänga affärer.

Det finns två olika benämningar och genomtänkta processer när det kommer till leadsgenerering för marknadsföring kontra sälj:

Leadsgenerering är en av de viktigaste grundstenarna i ditt företag. Det förbättrar din säljprocess och du kan konsistent fylla din pipeline med rätt leads och stänga fler och bättre affärer tack vare att bygga relationer med de som är mest köpbenägna. Säljchefer och säljare kan spara massor av tid genom att använda sig av ett leadsgenerering-verktyg som LeadPilot då allt grovarbete sker automatiskt.

Från ett marknadsföringsperspektiv är leadsgenerering perfekt för lära känna målgruppen och hur dina kunders beteendemönster är. Det underlättar det dagliga arbetet av att skapa rätt innehåll till digitala kanaler som sociala medier, nyhetsbrev osv. Vilket resulterar i att du ökar din varumärkeskännedom men framförallt stärker du ditt varumärke tack vare att du visar relevant innehåll för rätt personer.

Om du vill djupdyka mer i ämnet kan du läsa om definitionen, innebörden och skillnaden mellan MQL och SQL här.

 

Så varför är leadsgenerering viktigt?

Kort och gott så når du fler och bättre leads vilket innebär bättre resultat och ökade intäkter.

Automatiserad prospektering

Att kontakta nya kunder tar tid. Med LeadPilot kan du fokusera på annat.

Trött på att ringa kallt? Samma här. Därför skapade vi LeadPilot, en plattform som använder dagsfärsk svensk och finsk företagsdata som grund för att nå beslutsfattare hos din potentiella kund. Istället för manuellt letande i företagsregister ställer du in hur drömkunden ser ut gällande t.ex. storlek, geografiskt område och näringsgren. Därefter hittar och kontaktar LeadPilot nya kunder medan du gör annat. Plattformen följer till och med upp dialogen vid precis rätt tillfälle, så att inga möjligheter faller mellan stolarna.

Redo att testa?

Kom igång utan kostnad - vi bjuder på nya kontakter.